Home Page  
  Ozbal Steel Pipe  
  Laboratory  
  Company Profile  
  Investor Relations  
  Career  
  Quality  
  Production  
  Contact Us  
  Özbal On Media  
2012
Aşağıdaki ekli dosyaları görüntüleyemiyorsanız, bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü değildir veya versiyonu güncel değildir. Yüklemek veya güncellemek için lütfen link'e tıklayınız. Adobe Reader.


Dosyaları görüntülemek için lütfen üstüne tıklayınız.

20.01.2012
30.01.2012
02.02.2012
07.02.2012_1
07.02.2012_2
07.02.2012_3
08.02.2012
09.02.2012
14.02.2012
16.02.2012 Gelir Tablosu
24.02.2012
07.03.2012
04.04.2012
06.04.2012
19.04.2012
30.04.2012
30.04.2012
08.05.2012
14.05.2012
16.05.2012 - 2011 YILI KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
16.05.2012 - 2012 Yılı Bağımsız Denetim Firması seçimi hakkında Yönetim Kurulu Kararı
16.05.2012 - A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
16.05.2012 - Kar Dağıtım-Şirket Bilgilendirme-Ücret Politikaları ve Etik Kuralları hakkında YK
16.05.2012 - ŞİRKETİMİZ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
16.05.2012 - ŞİRKETİN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAY LİSTESİ HAKKINDA YK
16.05.2012 - Bağımsız Dış Denetim seçimi-YK Kararı
16.05.2012 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi-YK Kararı
16.05.2012 - Kar Payı Dağıtımına İlişkin - YK Kararı
16.05.2012 - Politikalar - YK Kararı 16.05.12
16.05.2012 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Kısa Özgeçmiş
16.05.2012 - ETİK KURALLAR - 16.05.12
16.05.2012 - KAR DAĞITIM POLİTİKASI -16.05.12
16.05.2012 - ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI - 16.05.12
16.05.2012 - ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI-16.05.12
15.06.2012 - Kar Dagitim Tablosu 2011 - (Düzeltme 16.05.2012)
17.05.2012 - Sorumluluk Beyanı
24.05.2012
18.06.2012
23 12 2012
25 07 2012
27 07 2012
30 07 2012
14 08 2012
14 08 2012 - Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları, Görev Alanları ve Üyeleri Hakkında
16 08 2012 Özel Durum Açıklaması Genel
16 08 2012 Ek1 (Ticaret Sicili Tasdiknamesi)
16 08 2012 Ek2 (Yönetim Kurulu Kararı)
17 08 2012 - 2012 6 Aylık Bilanço
17 08 2012 EK1 (İnceleme Raporu)
17 08 2012 - 2012 6 Aylık Gelir Tablosu
17 08 2012 EK1 (İnceleme Raporu)
17 08 2012 - 2012 6 Aylık Nakit Akım Tablosu
17 08 2012 EK1 (İnceleme Tablosu)
17 08 2012 - 2012 6 Aylık Öz Sermaye Değişim Tablosu
17 08 2012 EK1 (İnceleme Raporu)
17 08 2012 - 2012 6 Aylık Finansal Tablo DipNot Açıklamaları
17 08 2012 EK1 (İnceleme Raporu)
17 08 2012 - 2012 3 Aylık Faaliyet Raporu
17 08 2012 EK1 (Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu)
17 08 2012 - 2012 6 Aylık Sorumluluk Beyanı
17 08 2012 - 2012 6 Aylık Faaliyet Raporu
17 08 2012 EK1 (Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu)
04 09 2012 - Vergi Dairesi
04 09 2012 EK1 Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
04 09 2012 EK2 Vergi Dairesi
04 09 2012 EK3 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
04 09 2012 EK4 Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
04 09 2012 - Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
04 09 2012 EK1 Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
04 09 2012 EK2 Vergi Dairesi
04 09 2012 EK3 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
04 09 2012 EK4 Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
04 09 2012 - Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
04 09 2012 EK1 Vergi Dairesi
04 09 2012 EK2 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
04 09 2012 EK3 Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
04 09 2012 EK4 Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
04 09 2012 - Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
04 09 2012 EK1 Vergi Dairesi
04 09 2012 EK2 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
04 09 2012 EK3 Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
04 09 2012 EK4 Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
18 09 2012 - İhale Kazanılması
10 10 2012 - Özel Durum Açıklaması Genel
16 11 2012 Sorumluluk Beyanı 2012 9 Aylık
16 11 2012 Özsermaye Değişim Tablosu 2012 9 Aylık
16 11 2012 Nakit Akım Tablosu 2012 9 Aylık
16 11 2012 Gelir Tablosu 2012 9 Aylık
16 11 2012 Finansal Tablo Dip Not Açıklaması
16 11 2012 Bilanço 2012 9 Aylık
1- 27 11 2012 Esas Sözleşme
2- 27 11 2012 Özel Durum Açıklaması

Mail Bulletin
Please add your email, to be aware of news of Ozbal Steel Pipe..