Home Page  
  Ozbal Steel Pipe  
  Laboratory  
  Company Profile  
  Investor Relations  
  Career  
  Quality  
  Production  
  Contact Us  
  Özbal On Media  
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Özbal Çelik Boru Olarak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ:

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili iş kanunu, yönetmelik, ilgili mevzuatlara ve üyesi bulunduğumuz kuruluşların şartlarına uymak

  • Tüm personelin katılımı ile kazalara sebebiyet verebilecek riskleri değerlendirmek ve mevcut riskleri ortadan kaldırmak ve böylece tehlikeli ortamların oluşmasını engelleyerek, iş kazası ve meslek hastalıklarının, yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının oluşumunun önlenmesini hedeflemek

  • “Çalışanlarımızın sağlığı, firmamızın sağlığı demektir” ilkesi ile hareket etmek

  • Hedeflerimiz doğrultusunda sürekli iyileşme için çalışanlarımız ve diğer ilgili taraflar İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmek, sağlıklı olmalarını teşvik etmek ve belirli periyotlarda yapılan çalışmaların gözden geçirilmesini sağlamak

İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların görüş ve önerileri alınarak değerlendirilerek çalışanların katılımı en üst düzeye çıkarmaya çalışmak ve sağlık ve güvenlik konularında her türlü bilgiyi çalışanlarla ve paylaşmak ’tırMail Bulletin
Please add your email, to be aware of news of Ozbal Steel Pipe..