Home Page  
  Ozbal Steel Pipe  
  Laboratory  
  Company Profile  
  Investor Relations  
  Career  
  Quality  
  Production  
  Contact Us  
  Özbal On Media  
Çevre Politikamız
 "Kalite anlayışımızın temelinde çevreye saygı yatmaktadır"

Bu bağlamda ÇEVRE POLİTİKAMIZ :

  • Faaliyetlerimizi çevre kanunları, yönetmelikler ve ilgili diğer hükümlere uygun olarak gerçekleştirmeyi,

  • Faaliyet ve ürünlerimizde sürekli gelişmeyi esas alan çalışmalarda çevre üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı,

  • Doğa ve insan uyumunu sağlamak için çevre unsurunu, yatırım kararlarını belirleyen önemli faktörler arasında değerlendirmeyi,

  • Kirliliği önlemeyi ve / veya kaynağında en aza indirmeyi,

  • Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmayı ve geri kazanımı özendirmeyi,

  • Çevresel performansımızı yükseltecek eğitimler düzenlemeyi.Mail Bulletin
Please add your email, to be aware of news of Ozbal Steel Pipe..