Home Page  
  Ozbal Steel Pipe  
  Laboratory  
  Company Profile  
  Investor Relations  
  Career  
  Quality  
  Production  
  Contact Us  
  Özbal On Media  
Çevre Politikamız

‘’ Kalite anlayışımızın temelinde çevreye saygı yatmaktadır’’

Bu bağlamda ÇEVRE POLİTİKAMIZ :

  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevre kanunları, yönetmelikler, ilgili diğer hükümlere , çevresel etkilere uygun gerçekleştirmeyi,
  • Faaliyet ve ürünlerimizde sürekli gelişmeyi esas alan çalışmalarda çevre üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı,
  • Doğa ve insan uyumunu sağlamak için çevre unsurunu, yatırım kararlarını belirleyen önemli faktörler arasında değerlendirmeyi,
  • Kirliliği önlemeyi, kaynağında en aza indirmeyi ve çevrenin korunmasını,
  • Yasal şartlar dahil uygunluk yükümlülüklerini yerine getirileceğini,
  • İşletmemizde çevre performansını arttırmak için sürekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirileceğini,
  • Yaşam döngüsü aşamaları, hammadde alımı, üretim, taşıma/teslimat, kullanım, yaşam sonu işlem ve nihai bertarafını yasal uygunluklara göre sağlanacağını,

taahhüt ederiz.Mail Bulletin
Please add your email, to be aware of news of Ozbal Steel Pipe..