Home Page  
  Ozbal Steel Pipe  
  Laboratory  
  Company Profile  
  Investor Relations  
  Career  
  Quality  
  Production  
  Contact Us  
  Özbal On Media  
Kalite Politikamız
    Özbal Çelik Boru olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde amacımız kalite yönetim sistemi çerçevesinde "müşteri - çalışan memnuniyetini" ön planda tutarak ve kurum değerlerimize sadık kalarak iç ve dış pazarlarda rekabet gücünü arttırmak, her süreçte "maliyet bilinci" ile hareket edilmesini sağlamak, ilgili standartlara, teknik şartlara ve özel müşteri isteklerine uygun kaliteli ürünler sunmaktır.

    Değişen pazar ve teknoloji şartları paralelinde yenilik ve değişimleri takip etmek, bu çerçevede kalite takım ruh kalite bilinci ve kurumsal değerlerimizi koruyarak boru üretim sektöründe tercih edilen bir firma olmak için sürekli gelişim göstermektir.


            


Mail Bulletin
Please add your email, to be aware of news of Ozbal Steel Pipe..